Investerare

Vi vänder vården

Funmed använder digitaliserad funktionsmedicin för att skifta vårdens fokus på behandling av sjuka till att hålla folk friska genom att förutsäga och identifiera sjukdomsorsaker på ett tidigt stadium.

Vårt mål är att reversera och förebygga kroniska sjukdomar på global nivå. 

investorPageBanner
Vi erbjuder framtidens förebyggande vårdmodell redan idag
iStock-1145831163.jpg
Störst i Europa och näst störst i världen

Funmed är ett disruptivt vårdbolag som erbjuder precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Vårt mål är att transformera dagens sjukvård från reaktiv till proaktiv och konvertera kroniskt sjuka till kroniskt friska. Som Europas största – och världens näst största – funktionsmedicinska läkarklinik jobbar vi för att skapa livslång hälsa hos våra patienter.

Funktionsmedicin: precisionshälsa i praktiken

Det förhärskande arbetssättet är att behandla patienter med de metoder som anses vara bäst för hela patientgrupper. Nu inleder vi en epok med individualiserad vård för att kontinuerligt förbättra patientens hälsa i takt med att nya data samlas in. Tack vare det kan vi lättare identifiera avvikelsemönster och på sikt hitta varningstecken på ökad sjukdomsrisk. Det ger möjlighet att snabbt sätta in behandling eller olika förebyggande åtgärder. Med breda frågeformulär, avancerade labbtester och med förutsättningar för framtida AI-stöd kartlägger vi noggrant varje individ och levererar funktionsmedicinsk vård i världsklass. Funktionsmedicin ger också de kompletterande kunskaper som behövs för att etablera god hälsa: förståelse för kostens och näringens inverkan på kroppen, mag-tarmfunktionens kopplingar till ohälsa och hur man ger stöd till varaktiga beteendeförändringar, inklusive individualiserade råd om kost, motion, sömn och stresshantering.

iStock-1224749448.jpg
Funktionsmedicin: precisionshälsa i praktiken

Det förhärskande arbetssättet är att behandla patienter med de metoder som anses vara bäst för hela patientgrupper. Nu inleder vi en epok med individualiserad vård för att kontinuerligt förbättra patientens hälsa i takt med att nya data samlas in. Tack vare det kan vi lättare identifiera avvikelsemönster och på sikt hitta varningstecken på ökad sjukdomsrisk. Det ger möjlighet att snabbt sätta in behandling eller olika förebyggande åtgärder. Med breda frågeformulär, avancerade labbtester och med förutsättningar för framtida AI-stöd kartlägger vi noggrant varje individ och levererar funktionsmedicinsk vård i världsklass. Funktionsmedicin ger också de kompletterande kunskaper som behövs för att etablera god hälsa: förståelse för kostens och näringens inverkan på kroppen, mag-tarmfunktionens kopplingar till ohälsa och hur man ger stöd till varaktiga beteendeförändringar, inklusive individualiserade råd om kost, motion, sömn och stresshantering.

Tiny-1085157836.jpg
Funmeds medlemskap – vägen till ett friskare liv

Funmed erbjuder sina medlemmar möjlighet att agera utifrån sina hälsodata för att uppnå livslång hälsa och optimerad prestation. Som medlem får man långsiktigt stöd från ett dedikerat vårdteam och därmed stor chans att förändra sitt liv för gott. Vårdarbetet sker dels fysiskt på någon av våra kliniker, men framför allt digitalt genom vår egenutvecklade app, där man alltid har sitt vårdteam och sina hälsodata lätt tillgängliga.

64 procent av sjukvårdsbudgeten går till att behandla kroniska livsstilssjukdomar och endast 3 procent till prevention. Huvudfokus i konventionell vård är symtomlindring. Detta orsakar kortare livslängd och lägre livskvalitet. Majoriteten av dessa 64 procent går framgångsrikt att behandla med funktionsmedicinsk vård.
Funktionsmedicin skapades i USA redan 1991, men ingen har lyckats skala upp den eftersom det noggranna och individualiserade arbetssättet är tidskrävande och kostsamt. Funmed kan med sin strukturerade arbetsprocess, via plattformen Funmed FMX, bli först med att skapa förutsättningar att effektivisera funktionsmedicin och på bred front föra ut det nya paradigmet till Europas befolkning.
Ledning och styrelse

Vi är en passionerad organisation som är agil i själ och hjärta, med en stark tro på den enskilda medarbetarens förmåga att lösa arbetsuppgifter utan detaljstyrning. Vi tror på platta team som arbetar agilt för att uppnå definierade affärsmål. Våra ansvarsbefattningar fungerar mer som coacher än som chefer. Vi lägger mycket kraft på att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till alla våra positioner. Vi utgår inte från var man bor, utan ifrån vem man är och vad man kan tillföra till vår utveckling, därför har vi medarbetare ända från Umeå i norr till Malmö i syd. Vi tror även på transparens inom företaget. När organisationen känner till förutsättningarna har man större möjlighet att agera och ta eget ansvar.

Vi är en passionerad organisation som är agil i själ och hjärta, med en stark tro på den enskilda medarbetarens förmåga att lösa arbetsuppgifter utan detaljstyrning. Vi tror på platta team som arbetar agilt för att uppnå definierade affärsmål. Våra ansvarsbefattningar fungerar mer som coacher än som chefer. Vi lägger mycket kraft på att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till alla våra positioner. Vi utgår inte från var man bor, utan ifrån vem man är och vad man kan tillföra till vår utveckling, därför har vi medarbetare ända från Umeå i norr till Malmö i syd. Vi tror även på transparens inom företaget. När organisationen känner till förutsättningarna har man större möjlighet att agera och ta eget ansvar.

För att förstå framtiden behöver man förstå historien

”Om läkare och forskare gjorde mer avancerade tester relativt ofta, skulle de få fram information som är kliniskt användbar för patientens hälsa på en mycket bredare skala än någonsin förut.”

Michael Snyder, professor i genetik vid Stanford University.*

Funmed grundades 2014 utifrån 15 års erfarenhet och prägling av forskningsvärldens fokus på fakta och strukturerade, upprepningsbara processer. På Funmed inhämtar vi stora mängder information om våra patienter för att med hög precision kunna ta fram individualiserade behandlingsprotokoll.

Tack vare att vi ställer samma frågor till alla våra patienter och i stort sett utför samma labbtester, lär vi oss hela tiden mer, både om den enskilda patienten men också om våra olika patientgrupper. Det gör att vi med hög precision kan ta fram, utveckla och förbättra våra individanpassade behandlingsprotokoll baserat på fakta och tidigare utfall.

*Snyder MP et al. A longitudinal big data approach for precision health. Nature Medicine. 2019;25(5):792-804.

Member image
Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om Funmeds vision och varför vi är övertygade att vi kan förändra västerländsk sjukvård.

Martin Engberg ​

Martin.engberg@funmed.se

+46 70 789 98 89​

Peter Martin​

Peter.martin@funmed.se

+46 73 025 25 25