BEHANDLING & BEHANDLING PLUS 

1 TILLÄMPLIGHET 

Dessa Tjänstespecifika Villkor gäller alltid tillsammans med Allmänna Villkor https://www.funmed.se/villkor/

Villkoren gäller mellan Funmed och Patienten vid varje beställning av tjänsten Behandling (”Tjänsten”) och tillvalet BehandlingPlus (”Tilläggstjänsten”) 

Dessa Tjänstespecifika Villkor måste tillsammans med Allmänna Villkor godkännas av Patienten innan Funmed kan påbörja utförandet av Tjänsten och Tilläggstjänsten. 

2 TJÄNST SOM AVSES 

BEHANDLING 

2.1.1 Avtalet kan tecknas av den som är 18 år eller äldre. 

2.1.2 Tjänsten är en abonnemangstjänst vilket innebär att den levereras löpande. Innehållet i Tjänsten kan dock variera från tid till annan, beroende på Patientens behov av behandling. 

2.1.3 Abonnemanget har en bindningstid på 12 månader räknat från Tjänstens start. 

2.1.4 Om inte avtalet sägs upp senast en (1) månad innan bindningstidens slut förlängs avtalet automatiskt och löper sedan tillsvidare med en uppsägningstid på en (1) månad räknat från sista dagen i uppsägningsmånaden. 

2.1.5 Vid förskottsbetalning binder sig Patienten för den period Patienten betalat för. 

2.1.6 Vid var tid gällande pris för Tjänsten, inklusive betalningsalternativ, finns angivet på Funmeds hemsida. https://www.funmed.se/medlemskap/ 

BEHANDLING PLUS 

2.1.7 Tjänsten Behandling kan kompletteras med tillvalet BehandlingPlus (”Tilläggstjänsten”). Kostnaden för detta tillval tillkommer utöver kostnaden för Tjänsten. 

2.1.8 Tilläggstjänsten har ingen bindningstid. 

2.1.9 Ångerrätt avseende Tilläggstjänsten gäller inom i Allmänna Villkor angiven tid, förutsatt att Tilläggstjänsten ej påbörjats. Tilläggstjänsten anses påbörjad när Patienten lämnat prover för analys. 

2.1.10 Vid var tid gällande pris för Tilläggstjänsten inklusive betalningsalternativ finns angivet på Funmeds hemsida. https://www.funmed.se/medlemskap/